Рэспубліканская тэрміналагiчная камiсiя пры НАН Беларусi

 Рэспубліканская тэрміналагічная камісія пры НАН Беларусі – прадаўжальнік справы, распачатай яе папярэднікамі: Навукова-тэрміналагічнай камісіяй (1921 – 1930 гг.) і Тэрміналагічнай камісіяй, створанай пад кіраўніцтвам акадэміка АН БССР М.Бірылы. Менавіта імі ў свой час былі распрацаваны навуковыя прынцыпы фарміравання беларускай тэрміналогіі, якія пакладзены ў аснову тэрмінатворчай дзейнасці ў краіне. Тэрміналагічная камісія цяпер з’яўляецца навукова-кансультацыйным органам па сістэматызацыі і ўпарадкаванні беларускай навуковай тэрміналогіі, які працуе на грамадскіх асновах пры Прэзідыуме Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,  пастаянна кансультуе ўстановы, арганізацыі краіны па пытаннях тэрміналогіі. З запытамі самага рознага характару адносна дакладнасці ўжывання таго або іншага паняцця, тэрміна ў камісію звяртаюцца як супрацоўнікі дзяржаўных адміністрацыйных органаў, міністэрстваў і ведамстваў, так і шматлікія грамадзяне нашай краіны.   

З мэтай сістэматызацыі і ўкаранення ў практыку (у перыядычныя выданні, падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, у даведачную літаратуру) навуковай і навукова-тэхнічнай тэрміналогіі на беларускай і рускай мовах члены камісіі абмяркоўваюць, рэцэнзуюць, рэкамендуюць да выдання  вучэбныя дапаможнікі, даведнікі, падрыхтаваныя супрацоўнікамі розных устаноў Рэспублікі Беларусь.  

У цяперашні час Рэспубліканская тэрміналагічная камісія працуе ў наступным складзе:

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы