Актуальная інфармацыя

07-12.09.2020 года ў Варшаве (Польшча)

пройдзе ХХ Міжнародная навуковая канферэнцыя Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Словаўтварэнне ў камунікатыўнай прасторы”

 

XX Międzynarodowa Naukowa Konferencja

Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa

na XX Międzynarodową Naukową Konferencję Komisji Słowotwórczej

przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Podstawowe informacje:

Temat konferencji: Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej

Termin i miejsce: 7-12.09.2020, Warszawa

7.09. – dzień przyjazdu

12.09. – dzień wyjazdu

 

Głównym tematem konferencji pragniemy uczynić procesy słowotwórcze w wielowymiarowej przestrzeni komunikacyjnej, obejmującej rozmaite sytuacje, sfery i rejestry kontaktu werbalnego, a także indywidualne zachowania językowe użytkowników. Dynamicznie rozpatrywane procesy słowotwórcze w komunikacji językowej pozwalają ukazać zmiany i skuteczność działań komunikacyjnych w szerokiej perspektywie oglądu języka. Relewantne słowa kluczowe zawarte w tytule konferencji: słowotwórstwo i komunikacja językowa rozpatrywane z punktu widzenia kodowania i dekodowania komunikatów o zróżnicowanym charakterze za pomocą języka w perspektywie sprawności językowej oraz norm komunikacji (zgodnie z wartościami kulturowymi i społecznymi) określają tematy badawcze, które umieszczamy w obszarze całej Słowiańszczyzny, przyjmując okres drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Określona cezura czasowa pozwoli na ujawnienie i opis zmian sposobów i celów komunikowania w poszczególnych językach oraz umożliwi ukazanie zmiany paradygmatów naukowych, w ramach

których badane jest słowotwórstwo i komunikacja, ich wzajemne wpływy i współdziałanie.

Zapraszamy do nadsyłania tematów wystąpień wraz z abstraktami (formularz w oddzielnym pliku), proponując następujące zakresy problemowe:

·        Współczesne procesy, mechanizmy (techniki oraz środki słowotwórcze dominujące i peryferyczne) i tendencje słowotwórcze w różnych sferach komunikacyjnych.

·        Innowacje słowotwórcze i/a kontekst socjokulturowy, psychologiczny, stylistyczny: współdziałanie i opozycja czynników wewnętrzno- i zewnętrznojęzykowych.

·        Typy i zmiany mechanizmów tworzenia wyrazów-neologizmów: konwencjonalność i niekonwencjonalność wykorzystania technik i środków słowotwórczych w obrębie sfer komunikacji, dyskursów i rejestrów.

·        Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa: słowotwórcze sposoby wartościowania, perswazja, emocje, ekspresja i in.

·        Przejawy globalizacji procesów komunikacyjnych w słowotwórstwie (zapożyczenia, adaptacje, kalki i in.) w różnych dyskursach.

 

Organizatorzy:

Paweł Kowalski

Jakub Banasiak

Roman Tymoshuk

Jakub Banasiak

Roman Tymoshuk

 

 

 

Imię i nazwisko:

 

 

 

Afiliacja:

 

 

 

Temat wystąpienia:

 

 

 

 

Streszczenie:

 

 

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы