А.М. Булыка. Выбраныя працы

А.М. Булыка. Выбраныя працы / А.М. Булыка; уклад.: А.М. Бу­лыка, Н.В. Паляшчук; Нац. акад. навук Белару­сі Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы i літ., Філ. «Ін-т мовы i літ. імя Якуба Коласа i Янкі Купалы» ; уклад. А.M.Булыка, H.В.Паляшчук. – Мінск : Беларус. навука, 2015. – 551 с.

У зборніку змешчаны выбраныя працы члена-карэспандэнта НАН Беларусі А.М.Булыкі, прысвечаныя актуальным праблемам гістарычнага мовазнаўства. Матэрыялы зборніка знойдуць выкарыстанне пры асвятленні пытанняў станаўлення i развіцця беларускай мовы, пры стварэнні абагульняючых прац па гісторыі беларускай літаратурнай мовы, гістарычнай лексікалогіі, гістарычнай стылістыцы.

Адрасуецца мовазнаўцам, вучоным сумежных навуковых напрамкаў, выкладчыкам вышэйшых навучальных устаноў, аспірантам, магістрантам, студэнтам.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы