Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці

Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: В.М. Курцова, Н.А. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 435 с.

Зборнік падрыхтаваны па матэрыялах канферэнцыі “Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці”, якая прайшла 4–5 кастрычніка 2016 г. У ім разглядаюцца розныя аспекты моўных і этнакультурных беларуска-польскіх сувязей у сінхранічным, дыяхранічным і арэальным аспектах. Значная ўвага надаецца вывучэнню традыцый і ролі інавацый у галіне мастацкага пісьменства, адлюстроўваецца характар розных працэсаў на сучасным беларуска-польскім тэрытарыяльным сумежжы.

Разлічаны на лінгвістаў, літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, фалькларыстаў, культуролагаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і сучасным станам узаемадачынняў беларускага і польскага народаў.

 

 

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы