Беларуская лінгвістыка. Вып. 84

Беларуская лінгвістыка. Вып. 84 / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.), В.М. Нікалаева (адк. сакр.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2020. – 160 с.

Часопіс уключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыянавання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, словаўтваральным і сінтаксічным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы па пытаннях семантыкі, фразеалогіі, гісторыі беларускай мовы, сацыялінгвістыкі, а таксама па праблемах мадальнасці, супастаўляльнага мовазнаўства, полевага падыходу да вывучэння лексікі. Змешчаны нататкі па культуры мовы, матэрыялы хронікі і этымалогіі, а таксама рэцэнзія на навуковае замежнае выданне.

Разлічаны на мовазнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, журналістаў.

 

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы