Абвешчаны набор у аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі на 2023 год на спецыяльнасць 10.02.01 – Беларуская мова

План прыёму:

Спецыяльнасць

Колькасць бюджэтных месцаў

Аспірантура дзённай формы навучання

Аспірантура ў форме саіскальніцтва

10.02.01 – Беларуская мова

1

 

Колькасць платных месцаў у аспірантуру (па спецыяльнасцях 10.02.01 – Беларуская мова; 10.02.02 – Руская мова; 10.02.03 – Славянскія мовы) неабмежаваная.

 

У адпаведнасці з Распараджэннем Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі “Аб тэрмінах прыёму асоб для атрымання навукова-арыентаванай адукацыі ў 2023 годзе” (ад 29.05.2023 № 14) прыём дакументаў у аспірантуру адбываецца з 1 жніўня па 30 верасня 2023 года.

 

Прыём уступных экзаменаў па спецыяльных дысцыплінах – перыяд з 6 па 11 кастрычніка 2023 года.

Любаншчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі

Любаншчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; навук. рэд.: І. Л. Капылоў, Т. М. Дамашэвіч ; адк. рэд.: В. У. Міцкевіч, Ю. В. Маліцкі. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 424 с.

У зборнік уключаны артыкулы, у аснову якіх пакладзены рэгіянальны матэрыял, дзе асвятляюцца актуальныя пытанні ў галіне мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культурнага жыцця Любаншчыны.

Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі

Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: В. П. Русак, В. А. Мандзік. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 341 с.

Змешчаныя ў зборніку навуковыя артыкулы даюць комплекснае ўяўленне пра асноўныя кірункі, здабыткі, праблемы сучаснай і старажытнай беларускай мовы, метадалагічныя пошукі ў галіне славянскай філалогіі.

Жыццёвы лёс Браніслава Тарашкевіча (1892–1938)

Жыццёвы лёс Браніслава Тарашкевіча (1892–1938) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; уклад.: Л.А. Ліхадзіеўская, В.П. Русак, В.Л. Татур ; навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 330 с. : іл.

Выданне прысвечана акадэміку Б.А. Тарашкевічу – буйнейшаму беларускаму лінгвісту, мовазнаўцу, перакладчыку і грамадскаму дзеячу першай паловы ХХ ст., які ўвайшоў у гісторыю сучаснага беларускага мовазнаўства перш за ўсё як аўтар першай нарматыўнай “Беларускай граматыкі для школ” і распрацоўшчык асноўных прынцыпаў і сістэмы арфаграфічных норм сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Выданне дапоўнена архіўнымі дакументамі, большасць з якіх друкуецца ўпершыню.

ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ МОЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ БУДУЧЫХ МЕДЫКАЎ

Дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа І.Л. Капылоў і старшыня Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі Э.В. Ярмоленка прынялі ўдзел у ІІІ Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі  «Бесперапынная прафесійная медыцынская адукацыя і атэстацыя медыцынскіх работнікаў: у фокусе дыстанцыйных і сімуляцыйных тэхналогій», якая прайшла на базе Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы / Л. Ц. Выгонная; уклад.: В. П. Русак [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 393 с.

У зборніку змешчаны выбраныя працы доктара філалагічных навук Л.Ц. Выгоннай па актуальных праблемах фанетыкі, фаналогіі, інтанацыі і націску ў сучаснай беларускай літаратурнай мове, разглядаюцца пытанні перадачы гукавога строю мовы сродкамі арфаграфіі і пунктуацыі. Матэрыялы зборніка знойдуць прымяненне пры асвятленні пытанняў станаўлення і развіцця беларускай мовы, пры стварэнні абагульняльных прац па фанетыцы і фаналогіі беларускай літаратурнай мовы, у выкладчыцкай практыцы.

Русско-белорусский системный семантический словарь.

Русско-белорусский системный семантический словарь. В 2 т. Т. 1 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания им. Якуба Коласа; сост.: Н. В. Лавринович [и др.]; науч. ред.: А. А. Лукашанец, О. М. Николаева. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 1103 с.

Русско-белорусский системный семантический словарь. В 2 т. Т. 2 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания им. Якуба Коласа; сост.: О.Г. Ванкевич, И.В. Елынцева, И.В. Кондратеня [и др.]; науч. ред. О. М. Николаева. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 1223 с.

Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі: каталог

Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі: каталог / сост. Л. И. Станкевич, М. В. Тарелко;  науч. ред.: Д.Э. Севрук, И.А. Сынкова – Минск: Беларуская навука, 2023. –  181 с. : ил.

Каталог змяшчае апісанне ўсіх вядомых на сённяшні дзень арабскіх, персідскіх і турэцкіх рукапісаў, якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, Гомельскай універсальнай абласной бібліятэцы, Гродзенскім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі, Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Агульная колькасць манускрыптаў складае 38 адзінак захоўвання, якія датуюцца  XIV – пачаткам XX ст. 

У гасцях у Падсвільскай сярэдняй школе Глыбоцкага раёна

19 мая супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа былі на выязным мерапрыемстве ў Глыбоцкім раёне. Яны наведалі Падсвільскую сярэднюю школу імя Героя Савецкага Саюза П.М. Казлова. У Падсвілле навукоўцы былі запрошаны начальнікам аддзела адукацыі Глыбоцкага райвыканкама Таццянай Вячаславаўнай Гаўрылавай. Прыехалі супрацоўнікі Інстытута ў Глыбоцкі раён, каб расказаць мясцовым настаўнікам аб выніках працы даследчыкаў у галіне нацыянальнага мовазнаўства, найперш аб тых публікацыях, якія створаны ў дапамогу настаўнікам, а таксама каб распавесці аб асобах, жыццёвы лёс якіх быў знітаваны з  Глыбоччынай.

   

Круглы стол “Перспектывы развіцця беларускай этналінгвістыкі. Працяг”

26 мая на базе Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа адбыўся круглы стол “Перспектывы развіцця беларускай этналінгвістыкі” з удзелам старшага выкладчыка філалагічнага факультэта БДУ Кахновіч Н.А. і студэнтаў 3 курса  спецыяльнасці “Славянская філалогія”.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы