Філаматы і філарэты: творчы лёс пакалення ў гісторыі і сучаснасці

Філаматы і філарэты: творчы лёс пакалення ў гісторыі і сучаснасці (да 200-годдзя ўтварэння таварыства): зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: І. Л. Капылоў, І. Э. Багдановіч; адк. рэд. В. У. Міцкевіч. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 307 с. – (Беларусіка = Albaruthenica; кн. 39).

Новае славістычнае выданне

Бібліятэка “Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа” (АЛА) папоўнілася новым выданнем: у выдавецтве “Academia” (Прага, Чэхія) 23 сакавіка пабачыў свет чарговы, ужо дзявяты выпуск фанетыка-граматычнай серыі:

Slovanský jazykový atlas. Foneticko-gramatická série. – Svazek 9. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt / Red. rada: N. Antropov, P. Gricenko, M. Ireinová, P. Přadková; odp. red.: M. Ireinová, P. Přadková [= Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. – Выпуск 9. Рефлексы *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt] – Praha: Academia, 2019. – 189 s.

Разам з апошнім агульная колькасць выпускаў АЛА дасягнула 17-ці, з якіх восем апублікаваны ў лексіка-словаўтваральнай серыі. Такім чынам, паспяхова завершана праца Чэшскай нацыянальнай камісіі АЛА, якая доўжылася амаль чвэрць стагоддзя спачатку пад кіраўніцтвам яе тагачаснага старшыні Карэла Фіца (†2005). Завяршалі выпуск Марціна Ірэінава (цяперашні старшыня камісіі) і Петра Прадкава – яго асноўныя аўтары і адпавядальныя рэдактары.

Подготовлен перевод Гражданского кодекса на белорусский язык

Крыніца: http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2020/mart/48065/

В НЦПИ состоялось заседание экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык. Были рассмотрены вопросы перевода Гражданского кодекса Республики Беларусь. Данный документ является одним из наиболее объемных законодательных актов нашей страны и содержит 1153 статьи, объединенные в 8 разделов.

В НЦПИ состоялось заседание экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык

Рэспубліканскія навуковыя чытанні памяці прафесара Леаніда Іванавіча Бурака (да 90-годдзя з дня нараджэння)

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: сацыяльны вопыт і перспектывы

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: сацыяльны вопыт і перспектывы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: В.У. Міцкевіч, І.У. Ялынцава. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 192 с.

Прэзентацыя кнігі “Плытніцтва: тэматычны слоўнік”

20 лютага ў рамках правядзення Інстытутам мовазнаўства культурна-асветніцкіх, навукова-пазнаваўчых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню роднай мовы, адбылася прэзентацыя кнігі “Плытніцтва: тэматычны слоўнік”.

Cустрэча з членамі аўтарскага калектыву “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы” ў “Акадэмкнізе”

20 лютага ў рамках святкавання Тыдня роднай мовы Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі і кнігарня “Акадэмкніга” арганізавалі сустрэчу з членамі аўтарскага калектыву “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы”, намініраванымі на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі 2020 года.

У журы Навукова-практычнай канферэнцыі “Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!”

21 лютага ў рамках святкавання Міжнароднага дня роднай мовы супрацоўнікі нашага інстытута былі запрошаны ў журы Навукова-практычнай канферэнцыі “Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!” (І этап – чытанні).

Сустрэча з выхаванцамі школы-інтэрната г.Маладзечна

У рамках Тыдня беларускай мовы ў НАН Беларусі 19 лютага 2020 года ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа адбылася сустрэча з выхаванцамі школы-інтэрната г.Маладзечна.

Для дзяцей з асаблівасцямі развіцця ў інстытуце была падрыхтавана спецыяльная праграма. Дырэктар інстытута І.Л.Капылоў распавёў навучэнцам пра дзейнасць установы, прывёў цікавыя факты па агульным мовазнаўстве, у даступнай форме пазнаёміў дзяцей з дасягненнямі і працамі акадэмічных моваведаў.

Дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа: шляхі захавання мовы — гэта яе прэстыж сярод моладзі і прысутнасць у інтэрнэце

Крыніца: https://www.sb.by/articles/dyrektar-instytuta-movazna-stva-imya-yakuba-kolasa-shlyakhi-zakhavannya-movy-geta-yae-prestyzh-syaro.html

Адзін са шляхоў вырашэння складанага пытання захавання мовы — гэта яе прэстыж сярод моладзі і прысутнасць у інтэрнэт-прасторы. Такую думку выказаў дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Ігар Капылоў на прэзентацыі кнігі Update у Доме прэсы.
 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы