Супрацоўнікі адзела славістыкі і тэорыі мовы прынялі ўдзел у рабоце міжнароднай навуковай канферэнцыі «Svět v obrazech a ve frazeologii II» (Прага)

В.У. Фурс, арганізатар канферэнцыі - доктар філасофіі Ладзіслаў Янавец, В. В. Герасімовіч, Р.Ф. Сахарава

Пры падтрымцы праекта MOST (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts) па пашырэнні прафесійных кантактаў старшыя навуковыя супрацоўнікі аддзела славістыкі і тэорыі мовы, Вольга Віктараўна Герасімовіч і Вольга Уладзіміраўна Фурс, 22–24 лістапада 2018 г. выступілі ў складзе дакладчыкаў на міжнароднай навуковай канферэнцыі «Svět v obrazech a ve frazeologii II», арганізаванай кафедрай чэшскай мовы педагагічнага факультэта Карлава ўніверсітэта.

Беларуска-азербайджанскія навуковыя сувязі: фізіка і лірыка

Дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Ігар Капылоў, Прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук Азербайджана акадэмік Акіф Алізадэ, дырэктар Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Іван Саверчанка, віцэ-прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук Азербайджана, старшыня Камітэта па навуцы і адукацыі Мілі Меджліса акадэмік Іса Габібейлі

Лекцыя: “Уласныя назоўнікі як неад’емны кампанент лексіка-граматычнага складу беларускай мовы: фармальны і функцыянальны аспекты даследавання асабовага імя”.

30 кастрычніка 2018 года

запрашаем на лекцыю Мароз Валянціны Канстанцінаўны, доктара філалагічных навук, прафесара, прафесара кафедры беларускай і замежных моў Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

Тэма лекцыі: “Уласныя назоўнікі як неад’емны кампанент лексіка-граматычнага складу беларускай мовы: фармальны і функцыянальны аспекты даследавання асабовага імя”.

Пачатак у 11 гадзін. Аўдыторыя 302.

 

Пайшоў з жыцця Фёдар Данілавіч Клімчук

Светлая памяць, дарагі калега!

 

Новыя запісы палескіх гаворак

У апошнія дні верасня ў Лельчыцкі раён з Мінска была накіравана дыялекталагічная экспедыцыя, удзельнікамі якой сталі супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Вольга Васілеўская і Вадзім Шклярык, а таксама выкладчык Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Алег Копач. Гаворкі жыхароў гэтай часткі Гомельскай вобласці адносяцца да паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы і мазырскай групы гаворак у яго складзе. Сярод характэрных моўных асаблівасцей рэгіёна даследчыкамі вылучаюцца наступныя: вымаўленне [о] на месцы [а] (вода́, коро́ва замест вада́, каро́ва), вымаўленне [у] на месцы [ы] (му, ву́піў замест мы, вы́піў), ужыванне -са ў зваротных дзеясловах (мы́ўса, нае́ўса замест мы́ўся, нае́ўся), выкарыстанне асобных слоў, не ўласцівых беларускай літаратурнай мове (напрыклад, нябо́га ‘пляменніца’, чо́баты ‘боты’) і інш.

В. А. Шклярык з К. А. Герман, жыхаркай в. Данілевічы

Праграма II Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы"

 

ЦАЛКАМ ПРАГРАМУ ГЛЯДЗІЦЕ ў ДАЛУЧЭННІ

 

Адбылася службовая камандзіроўка выканаўцаў сумеснага праекта “Даследаванне семантычнай матывацыі ў беларускай і польскай мовах у дыяхранічным дыяпазоне”

Запрашаем прыняць удзел у II Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы"

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

ПАСОЛЬСТВА ІТАЛЬЯНСКАЙ РЭСПУБЛІКІ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

9 – 10 кастрычніка 2018 года

праводзяць II Міжнародную навуковую канферэнцыю

 

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы

Праблемнае поле канферэнцыі:

  • функцыянаванне ў беларускай мове запазычанняў з італьянскай і лацінскай моў;
  • беларуска-італьянскія моўна-культурныя сувязі ў еўрапейскай камунікатыўнай прасторы: мінулае, сучаснасць, будучыня;
  • вобразы антычнай міфалогіі і паэзіі ў беларускай і італьянскай літаратурах;
  • тыпалогія мастацкай рэфлексіі ў беларускай і італьянскай літаратурах;
  • нацыянальная мова і літаратурная класіка як асновы гуманістычнай сістэмы адукацыі ў сучасным свеце: італьянскі і беларускі вопыт;
  • творчая спадчына італьянскіх мастакоў і архітэктараў у Беларусі;
  • спадчына італьянскага гуманізму ў гістарычных лёсах славянскіх народаў

Рабочыя мовы канферэнцыі: італьянская, беларуская, руская

“ІВАНАЎСКІЯ ЧЫТАННІ – 2018” Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дню беларускага пісьменства

Ці жыве сёння беларуская гаворка на Сувалкаўшчыне (па выніках дыялекталагічнай экспедыцыі)

З 23 ліпеня па 1 жніўня праводзілася дыялекталагічная экспедыцыя навукоўцаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа і Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук на Беласточчыну.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы