Пайшоў з жыцця Крамко Іван Ігнатавіч

30 лістапада 2019 года пайшоў з жыцця Іван Ігнатавіч Крамко, вядомы беларускі вучоны, які зрабіў важкі ўклад у развіццё беларускага гістарычнага мовазнаўства.

Іван Ігнатавіч Крамко нарадзіўся 4 студзеня 1931 года ў вёсцы Беражна Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці ў сям’і сялян Ігната Андрэевіча і Надзеі Васільеўны Крамко. Там, на берагах Нёмана, прайшло яго дзяцінства. Падчас Вялікай Айчыннай вайны з восені 1943 г. да вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў ён быў сувязным атрада “Камсамолец” на тэрыторыі Мірскага раёна.

Пасля заканчэння ў 1950 годзе сярэдняй школы ў мястэчку Мір Іван Ігнатавіч паступіў на філалагічны факультэт (беларускае аддзяленне) Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У.І. Леніна, які  закончыў у 1955 г. У тым жа годзе паступіў у аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук БССР, пасля заканчэння якой з кастрычніка 1958 года да снежня 2004 года працаваў у сектары (аддзеле)  гісторыі беларускай мовы на пасадах малодшага і старшага навуковага супрацоўніка.

Сустрэча з акадэмікам В.У. Шырокавым

У Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа адбылася чарговая сустрэча з акадэмікам НАН Украіны, доктарам тэхнічных навук, дырэктарам Украінскага моўна-інфармацыйнага фонду НАН Украіны У.А. Шырокавым.

Гэтым разам У.А. Шырокаў правёў прэзентацыю зборніка навуковых прац Украінскага моўна-інфармацыйнага фонду, які ён узначальвае з часу заснавання ўстановы ў 1991 годзе.

Інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа – 90

У НАН Беларусі прайшоў Першы міжнародны кангрэс “Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы”. Неабходнасць правядзення кангрэса была абумоўлена тым, што беларуская мова з’яўляецца не толькі сродкам камунікацыі, але і асновай кансалідацыі нацыі, галоўным элементам культуры, сімвалам нацыянальнай свядомасці і ідэнтыфікацыі, сродкам захавання і перадачы сацыяльнага вопыту. Паўнавартаснае і ўсебаковае развіццё нацыянальнай мовы выступае гарантам гуманітарнай бяспекі краіны, садзейнічае фарміраванню пазітыўнага іміджу дзяржавы. На сучасным этапе ўзрастае аўтарытэт беларускай мовы на міжнароднай арэне, аб чым сведчыць яе актыўнае вывучэнне ў навучальных установах і культурных цэнтрах Польшчы, Германіі, Кітая, Літвы, Латвіі, Японіі, Чэхіі,  Славакіі, Украіны, Расіі, Сербіі і іншых краін свету. У блізкім і далёкім замежжы праводзяцца прадстаўнічыя навуковыя канферэнцыі, прысвечаныя феномену мовы памежжа, стану беларускіх народных гаворак, гісторыі станаўлення і развіцця беларускай мовы, моўных асаблівасцей старабеларускіх пісьмовых крыніц і інш. На парадку дня стаіць праблема шырокага выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у правядзенні лінгвістычных даследаванняў, што дазволіць перайсці ад традыцыйнага накаплення фактаў і інфармацыі да павышэння іх сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці і магчымасці рэальнага прымянення ў розных сферах грамадскага і культурнага жыцця краіны, у першую чаргу ў сферы адукацыі, культуры, рэдактарска-выдавецкай дзейнасці, перакладазнаўстве. Неабходнасць узаемаабмену назапашанымі тэарэтычнымі ведамі і практычным вопытам прадвызначыла  правядзенне шырокамаштабнага навуковага форуму з удзелам айчыных і замежных вучоных-мовазнаўцаў, выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага і мясцовага кіравання.

Службовая камандзіроўка ў рамках сумеснага праекта “Даследаванне семантычнай матывацыі ў беларускай і польскай мовах у дыяхранічным дыяпазоне”

З 17 па 25 кастрычніка 2019 г. у рамках безвалютнага абмену паміж Польскай акадэміяй навук і Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі адбылася службовая камандзіроўка аднаго з выканаўцаў сумеснага праекта “Даследаванне семантычнай матывацыі ў беларускай і польскай мовах у дыяхранічным дыяпазоне” – старшага навуковага супрацоўніка аддзела славістыкі і тэорыі мовы “Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі названага аддзела Герасімовіч В.В. у Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук. Прадметам асаблівай увагі праекта з’яўляецца вывучэнне семантычнай матывацыі, вызначэнне матывацыйных паралеляў, якія паўсталі ў выніку развіцця агульнай праславянскай спадчыны ці ўзніклі незалежна адзін ад аднаго ў сувязі з намінатыўнымі працэсамі тыпалагічнага характару ў кожнай з абраных моў; распрацоўка матэрыялу праводзіцца ў дыяхранічным плане на аснове этымалагічных дадзеных, якія адносяцца да даследавання лексічных адзінак.

Праграма Першага міжнароднага навуковага кангрэса “Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа)”

У НЦПI адбылося чарговае пасяджэнне экспертнага савета па пытаннях перакладу заканадаўчых актаў на беларускую мову

На пасяджэнні экспертнага савета па пытаннях перакладу заканадаўчых актаў на беларускую мову 10 кастрычнiка 2019 г. быў разгледжаны пераклад Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і. Указаны пераклад адобраны і рэкамендаваны да размяшчэння на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь.

Заседание экспертного совета 10.10.2019

НА ШЛЯХУ МІЖРЭГІЯНАЛЬНАГА БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА

Дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Ігар Лявонавіч  Капылоў і загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Вераніка Мікалаеўна Курцова 3-4 кастрычніка ўдзельнічалі ў рабоце Другога форуму рэгіёнаў Украіны і Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ў Жытоміры. На гэтым міжрэгіянальным форуме праходзіла многа важных міждзяржаўных мерапрыемстваў, на якіх прапаноўваліся рэальныя і патэнцыяльныя шляхі супрацоўніцтва нашай краіны з суседняй. Адметным складнікам у комплексе агульных мерапремстваў былі навуковыя. Навуковыя імпрэзы мелі разнавектарны характар. Адна з іх – круглы стол "Захаванне моўнага, культурнага і прыроднага асяроддзя трансгранічных тэрыторый: гісторыя і сучаснасць", які праходзіў на базе Жытомірскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Івана Франко.

Другое выданне "Канкарданса беларускай мовы ХІХ стагоддзя"

У выдавецкім доме “Беларуская навука” выйшла другое, дапоўненае, выданне “Канкарданса беларускай мовы ХІХ ст.” (аўтар-складальнік Н. М. Сянкевіч). Да корпуса тэкстаў дадаліся 18 тэкстаў, якія не ўвайшлі ў першае выданне. На новым матэрыяле створаны ўласна канкарданс, шэсць частотных слоўнікаў, паказальнік слоў і адваротны слоўнік. Камплект канкардансаў мовы асобных аўтараў (В. Дуніна-Марцінкевіча, А. Ельскага, К. Каганца і К. Каліноўскага) дапоўнены чатырма новымі даведнікамі: канкардансамі мовы Ф. Багушэвіча, А. Гурыновіча, Янкі Лучыны і Я. Чачота.

Беларускія мовазнаўцы на канферэнцыі «Анамастыка Паволжа» ў Вялікім Ноўгарадзе

З 17 па 20 верасня на базе Гуманітарнага інстытута Наўгародскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Яраслава Мудрага (Вялікі Ноўгарад, Расія) прайшла XVII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Анамастыка Паволжа», удзел у якой прынялі прадстаўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа — дырэктар Ігар Капылоў і старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Вадзім Шклярык. З прычыны таго, што гісторыя гэтай канферэнцыі налічвае не адно дзесяцігоддзе (першы такі форум адбыўся ў 1967 годзе ва Ульянаўску), яе праблемнае поле стала шырокім і ўжо не абмяжоўваецца абмеркаваннем толькі паволжскага анамастыкону.

Пайшла з жыцця Корань Ніна Дзмітрыеўна

16 верасня 2019 г. пайшла з жыцця Ніна Дзмітрыеўна Корань.

Уся працоўная біяграфія Ніны Дзмітрыеўны звязана з Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа, куды яна прыйшла амаль адразу пасля заканчэння Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута ў 1959 г. і адкуль пайшла на заслужаны адпачынак у 1991 г. Аддзел лексікалогіі і лексікаграфіі стаў для яе месцам, дзе адбывалася станаўленне і развіццё вучонага, раскрываліся таленты, фарміраваліся інтарэсы і навуковыя перавагі.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы